Úplata za vzdělávání

Výše úplaty za vzdělávání se řídí Zákonem č.561/2004 Sb. (tzv. Školský zákon) a Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, § 8 a § 10, odst. 1 a 2.

Splatnost úplaty za vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2023/2024 je 15. září 2023.
Splatnost úplaty za vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2023/2024 je 15. února 2024.

Neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu je (podle § 7 odst. 2, písm. d, vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání) důvodem k ukončení vzdělávání.

Hudební obor

1415 Kč / pololetí – individuální výuka
1290 Kč / pololetí – skupinová výuka

Výtvarný obor

1600 Kč / pololetí

Taneční obor

1000 Kč / pololetí

Literárně dramatický obor

1100 Kč / pololetí

© 2023 Základní umělecká škola Pavla Kalety Český Těšín, p.o.