Přihláška

Informace k vyplňování přihlášky ke studiu do ZUŠ Pavla Kalety:

Vyplnit přihlášku můžete dvěma způsoby:

  1. Vyplněním on-line přihlášky, kliknutím na tento odkaz: Přihláška

  2. Stáhnout a vytisknout papírovou formu přihlášky zde. Vyplněnou a podepsanou přihlášku donést na sekretariát školy.

Vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Pavla Kalety. O přijetí ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení, jehož termíny naleznete na internetových stránkách ZUŠ Pavla Kalety, a také s ohledem na kapacitu školy.