Talentové zkoušky

Vykonání talentové zkoušky je podmínkou k přijetí na ZUŠ Pavla Kalety.

Přijímací zkoušky se uskuteční ve dnech 6.-10.5.2024 od 14:00 do 17:00 v hlavní budově v Českém Těšíně, na ulici Sokola-Tůmy 10/105. Přihlášku můžete vyplnit předem ZDE, nebo na místě v den konání zkoušek.

Pokud přihlášku ke studiu podáte po tomto termínu, nebo v průběhu školního roku, kontaktujeme vás a upřesníme další postup. Níže můžete nalézt odpovědi na často kladené otázky ohledně příjímacích zkoušek.

Těšíme se na viděnou!

Rychlý kontakt

Telefon: 558 712 340
E-mail: zus@zus-tesin.cz

Pedagogové

Mgr. Ballod Ella
Bičiště Josef
Blažek Vlastimil
Bocek Samuel
Brodová Zdeňka
MgA. Bystroň Jiří
Cechlová Danuta
Čapajková Danuše
Čudková Martina
Čurdová Jarmila
Danel Krystian
Bc. Danel Mariusz
MgA. Doležal Pavel
Feber Michal
Febrová Hedvika
Giecková Jarmila
Grygierová Dana
Mgr. art. Hampala Tomáš
Hampalová Daria
MgA. Humel Renata
BcA. Jírová Marie
MgA. Jursová Anna
Mgr. Kaleta Leszek
Kinclová Dagmar
Kniezková Veronika
MgA. Konvičková Marcela
Mgr. Lasota Muszyńska Katarzyna
Mgr. Marek Jan
Mokrošová Ilona
Novotná Renata
Olszowá Eva
Polakovič Jozef
Ing. Prokop Jakub, DiS.
Mgr. Pyszko Tadeáš
MgA. Richterová Pavla
Říman Artur
Siwek Zbyhněv
MgA. Sternberg Renáta
Suchánková Iluše
Ševčík Martin
Treichel Tomáš
BcA. Troszok Daniel
Mgr. Vlašic Magdalena
Warsiński Sławomir
Wdówková Renata
Weberová Jana
Mgr. Wierzgoń Marta
Zieleznik Jan

Galerie

Fotografie a video záznamy akcí školy

Talentové zkoušky

Přijímací zkoušky se uskuteční ve dnech 6.-10.5.2024 od 14:00 do 17:00 v hlavní budově v Českém Těšíně,
na ulici Sokola-Tůmy 10/105. Přihlášku můžete vyplnit předem zde, nebo na místě v den konání zkoušek.

Talentové zkoušky

Vykonání talentové zkoušky je podmínkou k přijetí na ZUŠ Pavla Kalety.

Přijímací zkoušky se uskuteční ve dnech 6.-10.5.2024 od 14:00 do 17:00 v hlavní budově v Českém Těšíně, na ulici Sokola-Tůmy 10/105. Přihlášku můžete vyplnit předem ZDE, nebo na místě v den konání zkoušek.

Pokud přihlášku ke studiu podáte po tomto termínu, nebo v průběhu školního roku, kontaktujeme vás a upřesníme další postup. Níže můžete nalézt odpovědi na často kladené otázky ohledně příjímacích zkoušek.

Těšíme se na viděnou!

Rychlý kontakt

Telefon: 558 712 340

E-mail: zus@zus-tesin.cz

Pedagogové

Mgr. Ballod Ella
Bc. Bartulcová Ellen
Bičiště Josef
Blažek Vlastimil
Bocek Samuel
Brodová Zdeňka
MgA. Bystroň Jiří
Cechlová Danuta
Čapajková Danuše
Čudková Martina
Čurdová Jarmila
Danel Krystian
Bc. Danel Mariusz
MgA. Doležal Pavel
Feber Michal
Febrová Hedvika
Giecková Jarmila
Grygierová Dana
Mgr. art. Hampala Tomáš
Hampalová Daria
MgA. Humel Renata
BcA. Jírová Marie
MgA. Jursová Anna
Mgr. Kaleta Leszek
Kinclová Dagmar
Kniezková Veronika
BcA. Konvičková Marcela
Mgr. Lasota Muszyńska Katarzyna
Mgr. Marek Jan
Mokrošová Ilona
Novotná Renata
Olszowá Eva
Petržela Jaromír
Polakovič Jozef
Ing. Prokop Jakub, DiS.
Mgr. Pyszko Tadeáš
Pyszko Szarowská Soňa
Říman Artur
Siwek Zbyhněv
Suchánková Iluše
Ševčík Martin
Treichel Tomáš
BcA. Troszok Daniel
Mgr. Vlašic Magdalena
Bc. Wałach Jolanta
Warsiński Sławomir
Wdówková Renata
Weberová Jana
Mgr. Wierzgoń Marta
Zieleznik Jan

Vyučované obory

 Na ZUŠ Pavla Kalety vyučujeme tyto obory:

  • Hudební (HO)
  • Výtvarný (VO)
  • Taneční (TO)
  • Literárně-dramatický (LDO)

Hudební obor umožňuje žákům využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i  osobního uměleckého sdělení. Děje se tak prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní poučené interpretace, poznávání hudební kultury a osvojením základních teoretických znalostí.

Na ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně se vyučují tato studijní zaměření:

HRA NA KLAVÍR
HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
HRA NA VARHANY
HRA NA HOUSLE
HRA NA VIOLONCELLO
HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
HRA NA FLÉTNU
HRA NA KLARINET
HRA NA SAXOFON
HRA NA FAGOT
HRA NA TRUBKU
HRA NA KYTARU
HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU
HRA NA HARFU
HRA NA BICÍ NÁSTROJE
SÓLOVÝ ZPĚV
HRA NA AKORDEON
HRA NA CIMBÁL

Výuka probíhá v přípravném studiu a základním studiu I. a II. stupně.

Přípravné studium
– dvouleté přípravné studium je určeno pro žáky od 5 let
– jednoleté přípravné studium je určeno pro žáky od 6 let

Základní studium I. stupně trvá 7 let
– do I. stupně základního studia jsou zařazováni žáci od 7 let

Základní studium II. stupně trvá 4 roky
– do II. stupně základního studia jsou zařazováni žáci od 14 let

V hodinách seznamujeme žáky se základními výtvarnými technikami malby, kresby a grafiky (malba temperou a různými nástroji, malba pastelem, kresba tužkou, uhlem, pastelem, dřívkem, otisk, frotáž, monotyp, linoryt, papíroryt). Hrajeme si a experimentujeme s různými nástroji plošné a prostorové tvorby (pozorování stop nástrojů, zkoumání materiálu, pozorování vlastnosti barevných a tvarovatelných hmot, spojování různých materiálů, konstruování, modelování, tvarování).
   
Učíme děti výtvarně vnímat svět a všímat si krásných všedních věcí okolo sebe. Rádi ztvárňujeme obyčejná témata, která nás denně obklopují (příroda, rodina, město, krajina, zvířata, počasí, domov). Naší výukou se často prolínají folklórní náměty, které děti vedou k poznání tradic Těšínského Slezska.  V prostorové tvorbě často využíváme materiály, které by jiní vyhodili (staré látky, knoflíky, krabice, papíry, kartóny, vlny, provazy, kůže, rámy, kousky dřeva). Recyklujeme a vymýšlíme nové originální spojení a náměty. Jednou ročně jezdíme na plenér do podhůří Beskyd, kde často spontánně vznikají neotřelá a originální díla.

Struktura studia:

Přípravné studium – dvouleté studium určené pro žáky 5 – 7 let
Studium I. stupně – sedmileté studium určené pro žáky od 7 let
Studium II. stupně – čtyřleté studium určené pro žáky od 14 let
   
Organizace výuky:

Výuka probíhá v délce 3 vyučovacích hodin 1x týdně (2 hodiny 30 minut).
Vyučuje se ve skupině maximálně 15 žáků.

Taneční obor patří k těm uměleckým oblastem, které v sobě spojují několik oborů a uměleckých disciplín. Kromě ovládání vlastního těla na základních principech taneční průpravy, taneční praxe, klasického, lidového a současného tance, rozvíjí rytmické a hudební cítění a prostřednictvím kultivovaného pohybu také cítění výtvarné, divadelní a vůbec obecně estetické.

Taneční obor harmonicky a tvořivě formuje osobnost žáků a učí je pevné vůli, vytrvalosti, spolupráci a odpovědnosti za společné aktivity.

Výuka probíhá v přípravném studiu a základním studiu I. a II. stupně.

Přípravné studium
– dvouleté přípravné studium je určeno pro žáky od 5 let
– jednoleté přípravné studium je určeno pro žáky od 6 let

Základní studium I. stupně trvá 7 let
– do I. stupně základního studia jsou zařazováni žáci od 7 let

Základní studium II. stupně trvá 4 roky
– do II. stupně základního studia jsou zařazováni žáci od 14 let

To jsou zvláštní slova. Co vlastně znamenají? Literárně – to má asi něco společného s literaturou ne? A dramatické – snad něco vážného, napínavého, anebo snad to má něco společného s divadlem? To se tam píší divadelní hry nebo co ? Hmmm. Ano. Nebo vlastně ne! Ach jo. Kolik máte času ? Aha, málo. No ovšem. Tak to zkusíme nějak v kostce.

Do takto připravené kostky se vloží žáci s učitelem a zhruba po deseti letech neustálé hry s touto kostkou se žáci přemění ve víceméně dospělé – absolventy literárně-dramatického oddělení ZUŠ, z nichž někteří se později (po studiích na dalších školách, na něž jsou dobře připraveni) stanou herci, moderátoři, učitelé, manažeři, podnikatelé, politici, obchodníci – prostě lidé, kteří mají fantazii, nezapomněli si hrát a nebojí se komunikovat s lidmi. Učitel v kostce většinou zůstává, pokud to vydržel …

Pro rodiče

Pro žáky

než nám zavoláte

Kalendář