Pavel Kaleta

Pavel Kaleta se narodil v Třinci 11. 11. 1912. Byl mimořádně talentovaný, pracovitý, čestný, slušný a skromný člověk. Umělec, hudební skladatel, zakladatel Smyčcového kvarteta, organizátor, učitel hudby, laureát mnoha vyznamenání. Reprezentoval slezský region i za hranicemi našeho státu.

Složil více než 300 hudebních děl, a to symfonických, komorních, vokálních, sborových a zpracoval mnoho skladeb nejznámějších autorů pro smyčcový kvartet, v němž sám hrál první housle celých 44 let. Složil hudbu k několika lidovým divadelním hrám. Jeho jméno najdeme v Československém hudebním slovníku a je i v seznamu členů Svazu československých skladatelů. Vystudoval Pedagogický institut pro učitele hudby v Ostravě, pak studoval na Státní hudební konzervatoři v Praze u profesora Františka Píchy – žáka Josefa Suka, ovšem jeho pražská studia přerušila válka. Vrátil se a pracoval jako úředník v Třineckých železárnách. Našemu kraji již zůstal věrný, ale hudbu nikdy neopustil.

Celý jeho život i dílo je spjato s naším regionem, se všemi jeho zvláštnostmi, odlišnostmi i přednostmi. Jeho díla spojují tradiční formu vážné hudby s osobitými rysy specifického podbeskydského folkloru spjatého s polskou jazykovou oblastí, čímž dosahují neobvyklého vlastního koloritu, zvlášť oceňovaného právě posluchači našeho kraje. Zasloužil se o rozvoj hudebního cítění a hudební kultury regionu, v němž celý život žil a jemuž věnoval celou svou tvorbu. Z jeho skladeb je patrné, že vždy myslel především na své posluchače a přitom nikdy neslevil z umělecké kvality.

Pavel Kaleta zemřel 25. 5. 1991, ale stále žije v odkazu svého díla, v názvu naší školy, v tradici našeho kraje, v srdci těšínského Slezska.