Úspěchy žáků
Školní rok 2022/2023

Gratulujeme našim žákům k přijetí
na střední a vysoké školy uměleckého zaměření:

Michał Szajor ze tř. uč. Mgr. art. T. Hampaly
Janáčkova konzervatoř v Ostravě – obor: Hra na kytaru

Vanessa Pindórová ze tř. uč. D. Hampalové
Janáčkova konzervatoř v Ostravě – obor: Hra na housle

Barbora Niemiecová ze tř. uč. D. Čapajkové
Církevní konzervatoř v Opavě – obor: Sólový zpěv

Natálie Kremlová ze tř. uč. Bc. J. Wałach
Střední umělecká škola Ostrava – obor: Fotografie

Anna Chodurová ze tř. uč. MgA. R. Humel
Univerzita Tomáše Bati Zlín: Katedra multimediálních komunikací – obor: Grafický design

Jiří Sabela ze tř. uč. BcA. D. Troszoka
VÚT Brno: FEKT – Audio inženýrství – specializace: Zvuková produkce a nahrávání