Celoroční plán

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

SRPEN

 • Celoroční plán umělecké rady
 • Předmětové komise všech oborů – celoroční plány PK
 • Celoroční výstavy prací žáků výtvarného oboru v prostorách školy

ZÁŘÍ

 • Zahájení školního roku 2022/2023
 • Vystoupení na vernisáži v Knihovně v Karviné-Fryštátě 1.9.2022
 • Vystoupení na zahájení školního roku v ZŠ s polským jazykem vyučovacím v Albrechticích u Českého Těšína 1.9.2022
 • Den jubilantů v Horní Suché 14.9.2022

ŘÍJEN

 • Inventarizace tříd
 • Kontrola inventarizace všech kabinetů včetně inventarizačních zápisů
 • Vystoupení na vernisáži v Knihovně v Karviné-Mizerově 3.10.2022
 • Vystoupení na Konferenci TJCII Na Trojmezí (CZ-SK-PL) v Písku 7.10.2022
 • 10. ročník soutěžní přehlídky “Múzy Ilji Hurníka” (výtvarná část) v ZUŠ Ostrava-Zábřech 15.-16.10.202
 • Koncerty v Domově pro seniory v Českém Těšíně (říjen-červen)

LISTOPAD

 • Předmětové komise všech oborů (2)
 • Umělecká rada (2)
 • Čtvrtletní klasifikace
 • X. ročník klavírního festivalu “Magický klavír v proměnách času” v Opavě 24. 11. 2022
 • Žákovské koncerty ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín 22. a 24. 11. 2022 v koncertním sále školy
 • Vystoupení na Adventu v Českém Těšíně 25.11.2022
 • Adventní koncert v evangelickém kostele Na Nivách v Českém Těšíně 27.11.2022

PROSINEC

 • Dopolední a odpolední koledování pro MÚ Český Těšín, domovy pro seniory, nemocnici, stacionáře, firmy, ZŠ a MŠ v Českém Těšíně, Horní Suché, Albrechticích u Českého Těšína a v Ropici u Českého Těšína
 • Vánoční koncert žáků a učitelů ZUŠ Pavla Kalety v evangelickém kostele Na Rozvoji v Českém Těšíně dne 7. 12. 2022
 • Vystoupení na Vánočním jarmarku v Českém Těšíně 9. 12. 2022
 • Pololetní klasifikace
 • Předmětové komise všech oborů (3)
 • Koncert klavírního oddělení
 • Školní kola soutěží ZUŠ:

Hra na akordeon

Hra na elektronické klávesové nástroje

Komorní hra s převahou dechových nástrojů

Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

Sborový zpěv

LDO (kolektivní projev)

 

ÚNOR

 • Městské kolo recitační soutěže “Dětská scéna 2023”
 • Koncert studentů a absolventů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Fakulty umění Ostravské univerzity

BŘEZEN

 • Umělecká rada (3)
 • Absolventské koncerty I. a II. stupně
 • Samostatné absolventské koncerty (březen-červen)
 • Městská soutěž lidových zpěváčků “Zpěváček 2023”
 • Festival „Máme rádi baroko“ v Opavě
 • Průzkumy v MŠ (Český Těšín, Horní Suchá, Albrechtice u Českého Těšína)

DUBEN

 • Předmětové komise všech oborů (4)
 • Tříčtvrtěletní klasifikace
 • Mezinárodní koncert ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín, ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíně a PSzM  I stopnia im. Wojciecha Kilara v Wodzisławiu Śląskim

KVĚTEN

 • Koncert žáků a učitelů ZUŠ Pavla Kalety v evangelickém kostele Na Rozvoji v Českém Těšíně
 • X. ročník festivalu “MUZIÁDA 2023”

Den dětí s “Múzami” v Nové Karolině v Ostravě 28.5.2023 od 10,00 do 16,00 hod. – celodenní přehlídka hudby a tance

Koncert J. Nohavici a žáků a učitelů ZUŠ MSK, OLK a ZLK “Jarek a děti” v Multifunkční hale GONG v Ostravě 28.5.2023 v 18,00 hod.

 • Okresní akordeonový koncert v Čítárně a kavárně Avion v Českém Těšíně
 • Plenér žáků VO v Jasení
 • Noc kostelů
 • Koncert varhanního oddělení
 • Přijímací talentové zkoušky do ZUŠ Pavla Kalety v Českém Těšíně pro školní rok 2023/2024

ČERVEN

 • Závěrečná klasifikace
 • Umělecká rada – hodnotící (4)
 • Svátek tří bratří v Českém Těšíně a Cieszynie (PL)
 • Múzy v Domě umění – Vernisáž výstavy žáků výtvarného oboru v Galerii výtvarného umění Moravská Ostrava a Přívoz 8.6.2023 v 16,00 hod. (nesoutěžní přehlídka výtvarných oborů ZUŠ MSK)
 • Koncert pedagogů ZUŠ MSK v ZUŠ Ostrava 8.6.2023 v 18,00 hod.
 • Vivat musica! v Minoritském klášteře v Opavě 13,6.2023 – přehlídka mladých talentů (skladby J. Brahmse, A.Corelliho, P. I. Čajkovského a S. Prokofjeva)
 • Koncert vítězů v Minoritském klášteře v Opavě 13.6.2023 v 16,00 hod. – koncert žáků MSK, kteří se účastnili ústředních kol soutěží MŠMT, případně jiných soutěží

 

PROSINEC – ČERVEN –> třídní koncerty

 

Medializace školy-zodp. uč. J. Bičiště.

Za plnění plánu práce ve školním roce 2022/2023 zodpovídají: vedení školy, předsedové PK, umělecká rada, učitelé.